آمیخته بازاریابی (۴P) چیست؟

آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی بر مبنای اصول ۴P:

همانطور که در مقالات قبلی به تعاریف بازاریابی پرداخته شد، بازاریابی یک فرآیندی بر گرفته از علم مدیریت می باشد که در کل زنجیره تامین تولید و عرضه یک محصول یا خدمت حضور دارد و برای آن برنامه ریزی می کند.
برای برنامه ریزی در هر کاری طبیعتاً نیاز به اصول و روشی خاص و منطبق با آن فرآیند نیاز است.
اصول اولیه و سنتی تر فرآیند بازاریابی، آمیخته بازاریابی می باشد.
آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) از نظر آقای فلیپ کاتلر البته با نگرش قدیم یا ۴P که البته در بازاریابی جدید و مدرن امروزی به ۴C نیز تغییر ماهیت داده است که بعدا مفصل به آن می پردازیم.، معروف است.

چهار عنصر آمیخته بازاریابی

چهار عنصر اصلی آمیخته بازاریابی آقای کاتلر به شرح ذیل می باشد:
۱-محصول(نوع و مشخصات محصول و خدمت، بسته‌بندی و…):
کلیه استراتژی ها و روش هایی جهت خلق یک محصول تا طراحی آن محصول یا خدمت در P اول یا همان Product خلاصه می شود.۲-قیمت و سیاستگذاری های قیمتی:
در P دوم (Price) در اصول بازاریابی به استراتژی های قیمتی مانند قیمت فروشنده، قیمت توزیع کننده، قیمت خرده فروش و قیمت مصرف کننده نهای و …. تعریف خواهد شد.
۳-توزیع و فورش (محل، دموگرافی، تقسیم‌بندی جغرافیایی و بازار هدف عرضه محصول و خدمت):
استراتژی ها و روش های توزیع یک محصول که همان P سوم یا Place می باشد آمیخته سوم را می سازد و در واقع شناسایی مشتریان و طبقه بندی جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، احساسی و خلاصه دموگرافی و جمعیت شناختی در این بخش پردازش خواهد شد.
۴-ترویج (استراتژی های تبلیغاتی، ترویج، تبلیغات و تخفیفات، پروموشن ها و …)
استراتژی های ترویج یا تبلیغ محصول یا خدمت نیز در آخرین P که همان Promotion می باشد، خلاصه می شود.
در واقع در این بخش از آمیخته بازاریابی بیشتر به روش های ایجاد انگیزه به خرید و تحریک مشتریان و جهت یابی آنها به سمت کالا و خدمات، برنامه ریزی می شود.

 تقسیم بندی بازار هدف
تقسیم بندی بازار هدف

آمیخته بازاریابی می بایستی با تقسیم بندی بازار هدف ما منطبق باشد. همانطور که در تصویر فوق مشخص است بازار هدف ما می بایستی بر اساس نوع جمعیت شناختی، جغرافیایی، دموگرافی، سطح درآمد، سطوح فرهنگی و دیگر شاخص های تقسیم بندی بازار (Market Segmentation) با ۴P بدست آمده از تحقیقات بازار و استراتژی ها منطبق و هماهنگ گردد.

نویسنده: دکتر سعید میرزائی

دکتر سعید میرزائی مشاور ارشد توسعه، رشد و خلق کسب و کارها

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت