اندیشه رشد چیست؟

اندیشه رشد چیست؟


خانم کارل اس دوک (Carol Dweck) استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه هاروارد که به خاطر کتاب تفکر رشد و فعالیت‌هایش در زمینه «ذهنیت» شهرت بسیار دارد، انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می کند:
اندیشه رشد (Growth Mindset)
اندیشه ثابت (Fixed Mindset)

مورد کلیدی اندیشه رشد به شرح ذیل است:
– من می توانم چیزی را که میخواهم انجام دهم یاد بگیرم.
– وقتی که من ناامید هستم، ثابت قدم و با پشتکار پیش می روم.
– می خواهم خودم را به چالش بکشم.
– وقتی شکست می خرم درس می گیرم.
– به من بگو که سخت تلاش میکنم.
– اگر شما موفق باشید من از شما الهام گرفته ام.
– تلاش و نگرش من همه چیز را تعیین می کند.

برای موفقیت در هک رشد و حتی در زندگی و مسیر شغلی باید رشد و توسعه فردی را در خود پروش داد. برای این منظور توصیه می کنم مقاله رشد فردی را حتماْ مطالعه فرمایید.

خانم کارل اس دوک (Carol Dweck) استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه هاروارد که به خاطر کتاب تفکر رشد و فعالیت‌هایش در زمینه «ذهنیت» شهرت بسیار دارد، انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می کند:
اندیشه رشد (Growth Mindset)
اندیشه ثابت (Fixed Mindset)

مورد کلیدی اندیشه رشد به شرح ذیل است:
– من می توانم چیزی را که میخواهم انجام دهم یاد بگیرم.
– وقتی که من ناامید هستم، ثابت قدم و با پشتکار پیش می روم.
– می خواهم خودم را به چالش بکشم.
– وقتی شکست می خرم درس می گیرم.
– به من بگو که سخت تلاش میکنم.
– اگر شما موفق باشید من از شما الهام گرفته ام.
– تلاش و نگرش من همه چیز را تعیین می کند.

برای موفقیت در هک رشد و حتی در زندگی و مسیر شغلی باید رشد و توسعه فردی را در خود پروش داد. برای این منظور توصیه می کنم مقاله رشد فردی را حتماْ مطالعه فرمایید.