اندیشه رشد چیست؟

اندیشه رشد چیست؟


خانم کارل اس دوک (Carol Dweck) استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه هاروارد که به خاطر کتاب تفکر رشد و فعالیت‌هایش در زمینه «ذهنیت» شهرت بسیار دارد، انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می کند:
اندیشه رشد (Growth Mindset)
اندیشه ثابت (Fixed Mindset)

مورد کلیدی اندیشه رشد به شرح ذیل است:
– من می توانم چیزی را که میخواهم انجام دهم یاد بگیرم.
– وقتی که من ناامید هستم، ثابت قدم و با پشتکار پیش می روم.
– می خواهم خودم را به چالش بکشم.
– وقتی شکست می خرم درس می گیرم.
– به من بگو که سخت تلاش میکنم.
– اگر شما موفق باشید من از شما الهام گرفته ام.
– تلاش و نگرش من همه چیز را تعیین می کند.

خانم کارل اس دوک (Carol Dweck) استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه هاروارد که به خاطر کتاب تفکر رشد و فعالیت‌هایش در زمینه «ذهنیت» شهرت بسیار دارد، انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می کند:
اندیشه رشد (Growth Mindset)
اندیشه ثابت (Fixed Mindset)

مورد کلیدی اندیشه رشد به شرح ذیل است:
– من می توانم چیزی را که میخواهم انجام دهم یاد بگیرم.
– وقتی که من ناامید هستم، ثابت قدم و با پشتکار پیش می روم.
– می خواهم خودم را به چالش بکشم.
– وقتی شکست می خرم درس می گیرم.
– به من بگو که سخت تلاش میکنم.
– اگر شما موفق باشید من از شما الهام گرفته ام.
– تلاش و نگرش من همه چیز را تعیین می کند.